Изчистване на магии

ИЗЧИСТВАНЕ НА МАГИИ  -  магията е употребата на ритуали символи
действия жестове и езика с цел използване на свръхестествени сили.

Вярата във и практикуване на магия съществуват от зората на човечеството.

Продължава да играе важна духовна религиозна медицинска роля за много култури и в наши дни.